Zoeken

Genealogie

Op deze pagina's wordt ingegaan op de genealogie van de familie Aalders. Na een inleidende paragraaf over de herkomst van de familie Aalders komt de stamreeks aan de orde, die uitloopt op de beschrijving van drie verschillende takken. Ook zijn enkele biografische schetsen opgenomen.


Zie ook:
M.J. Aalders (red.) Aalders uit Mitling-Mark. Verzamelde opstellen (Amstelveen 2007). Een bundel opstellen waarin de auteur allerlei opstellen over leden van de familie Aalders heeft samengebracht.