Zoeken

 

 

2021


‘The Dutch Churches and Trianon’, in: Róbert Barta, Róbert Kerepeszki and Krzysztof Kania (eds.) in co-operation with Ádám Novák, Trianon 1920–2020. Some aspects of the Hungarian Peace Treaty of 1920 (Debrecen 2021) 153-168

 

 

2020

 

’A Hollandiába tartó gyermekvonatok (1919-1930), in: Ablonczy, Balázs, Úton Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után (Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest 2020) 153-166

 

 

 

 

Een trouwe vriend van Hongarije: Ds. Han Munnik (1884–1969), in: Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek [Debrecen] 16-17 (2020) 37-54

 

'Recente congressen en publicaties over de kindertreinen', Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek [Debrecen] 16-17 (2020) 303-306

 

Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi, De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Verloren, 2020)  ISBN:9789087048471

Flaptekst:

De Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende revoluties hadden Hongarije uitgeput. Buitenlandse hulp kwam er eerst in de vorm van hulpgoederen verstrekt door het Rode Kruis. Daarna volgde een tweede internationale actie: tussen 1920 en 1930 werden ruim 60.000 kinderen voor enkele maanden naar het buitenland gebracht om bij te komen. De kindertreinen reden vooral naar Nederland en België, enkele naar Zwitserland, Zweden en Groot-Brittannië. Het verblijf in het buitenland had grote invloed op het leven van deze kinderen en hun familie. Sommige kinderen bleven zelfs bij het gastgezin wonen, anderen hielden contact. Er ontstonden intensieve persoonlijke, culturele, academische en economische contacten tussen Hongarije aan de ene en Nederland en België aan de andere kant. Deze rijk geïllustreerde bundel, waarvan ook een Hongaarse editie verschijnt bij uitgeverij L’Harmattan, beschrijft verschillende aspecten van de kinderactie.

 

2019

 

De Nederlandse protestantse kerken onderweg naar het Verdrag van Trianon (1920), Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), no 90, 61-77

2018

Maarten J. Aalders és Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvomnatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018) ISBN 978-963-489-050-8

 

In 2014 werd bekend dat in het archief van de Hongaarse theoloog Jenő Sebestyén (Budapest) honderden brieven berusten van de drie dochters van Abraham Kuyper, Henriette S.S., Johanna H. en Catharina M.E.. Op verzoek van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme na 1800 heeft dr. Aalders deze en andere Nederlandstalige brieven gescand.

Inmiddels zijn deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Stukken zijn in te zien via het HDC, de plaatsingslijst is ook op deze site te bestuderen, Publicaties, wetenschappelijk werk, s.v. Hongaarse archieven.

Over Jenő Sebestyén zie de bijdrage van dr. Aalders op www.geheugenvandevu.nl

In het archief van Jenő Sebestyén komen ruim 1000 brieven voor van ruim 80 Nederlanders. Een van hen was Henriëtte S.S. Kuyper (1870-1933), dochter van Abraham Kuyper. Zij was in 1916 in Hongarije met de Nederlandse ambulance die daar tijdelijk 'zijn tenten had opgeslagen'. Na de Eerste Wereldoorlog nam Henriëtte Kuyper verscheidene initiatieven om het geplaagde Hongarije, dat zwaar beschadigd uit de oorlog was gekomen, te hulp te schieten. Zie de rubriek publicaties, wetenschappelijk werk voor een biografische schets van Henriëtte Kuyper.

Inmiddels verschenen er artikelen over 'de Nederlandse ambulance in Boedapest in 1916; het Hongaarse eerbetoon aan Catharina M.E. Kuyper, een inleiding op het Nederlandse materiaal in het Ráday Levéltár te Boedapest en een artikel over de Nederlandse Kerken en Trianon (voorlopig alleen in het Hongaars). Onlangs organiseerde de vakgroep Nederlands van de ELTE een workshop over de zogenaamde 'kindertreinen'. Daarbij werd ook een tentoonstelling ingericht.