Zoeken

In 2014 werd bekend dat in het archief van de Hongaarse theoloog Jenő Sebestyén (Budapest) honderden brieven berusten van de drie dochters van Abraham Kuyper, Henriette S.S., Johanna H. en Catharina M.E.. Op verzoek van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme na 1800 heeft dr. Aalders deze en andere Nederlandstalige brieven gescand.

Inmiddels zijn deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Stukken zijn in te zien via het HDC, de plaatsingslijst is ook op deze site te bestuderen, Publicaties, wetenschappelijk werk, s.v. Hongaarse archieven.

Over Jenő Sebestyén zie de bijdrage van dr. Aalders op www.geheugenvandevu.nl

In het archief van Jenő Sebestyén komen ruim 1000 brieven voor van ruim 80 Nederlanders. Een van hen was Henriëtte S.S. Kuyper (1870-1933), dochter van Abraham Kuyper. Zij was in 1916 in Hongarije met de Nederlandse ambulance die daar tijdelijk 'zijn tenten had opgeslagen'. Na de Eerste Wereldoorlog nam Henriëtte Kuyper verscheidene initiatieven om het geplaagde Hongarije, dat zwaar beschadigd uit de oorlog was gekomen, te hulp te schieten. Zie de rubriek publicaties, wetenschappelijk werk voor een biografische schets van Henriëtte Kuyper.

Inmiddels verschenen er artikelen over 'de Nederlandse ambulance in Boedapest in 1916; het Hongaarse eerbetoon aan Catharina M.E. Kuyper, een inleiding op het Nederlandse materiaal in het Ráday Levéltár te Boedapest en een artikel over de Nederlandse Kerken en Trianon (voorlopig alleen in het Hongaars). Onlangs organiseerde de vakgroep Nederlands van de ELTE een workshop over de zogenaamde 'kindertreinen'. Daarbij werd ook een tentoonstelling ingericht.

 

Nieuw

Maarten J. Aalders és Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvomnatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018) ISBN 978-963-489-050-8

 

2019

 

De Nederlandse protestantse kerken onderweg naar het Verdrag van Trianon (1920), Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), no 90, 61-77