Zoeken

 

 

2017

In verband met het overlijden van prof. dr. Tj. Baarda schreef Aalders twee herdenkingsartikelen, een voor de kerkelijke gemeenschap, een voor de VU gemeenschap. In 2014 schreef hij in het kerkblad van Amstelveen een artikel over Baarda en zijn trouw aan de schrift. Zie Wetenschappelijk werk, Publicaties op het web.

Een biografische schets van Henriëtte S.S. Kuyper is opgenomen in de rubriek Wetenschappelijk werk, Publicaties op het web.

Nu online beschikbaar: De komst van de toga Een boek over het kleedgedrag van de Nederlandse predikanten. Verschenen in 2001, nu online beschikbaar. Zie Wetenschappelijk werk, Publicaties op het web

 

2016

Als e-boek beschikbaar: 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid (Zoetermeer 2005). Zie ook het lijstje met errata en aanvullingen. Zie Wetenschappelijk werk,  Publicaties op het web

 

2015

Bij uitgeverij De Vuurbaak verscheen de bundel Gereformeerden onder elkaar. Elf opstellen en een preek. In dit boek heeft Aalders 11 opstellen samengevoegd over het gereformeerde leven tussen 1834-1960. Hoe heeft dit gereformeerde leven vorm gekregen in de Gereformeerde Kerken in Nederland en aan de Vrije Universiteit? Aalders beschrijft dit in verschillende opstellen. Beginnend met de afgescheidenen in de voormalige gemeente Nieuwer-Amstel en eindigend met een artikel over de veranderingen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in de gereformeerde theologie. Zie de recensie in DNK 39 (2016) 90-91

 

Gerben Meynen

Drie artikelen over de enige campus novel die ooit over de VU verschenen is. Student Gerben Meynen, later een bekend en geliefd predikant, schreef een roman over een theologisch student aan de Vrije Universiteit. Die speelt op de achtergrond een herkenbare rol, het thema is of hij wel roeping heeft.  Zie Wetenschappelijk werk, Publicaties op het web, s.v. Gerben Meynen.

 

Het gaat om:

Maarten J. Aalders, ’Wat eeuwig zeker is… van Bernard van Bergen. Een campus novel over de VU?’, in L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans, Spiegel of lachspiegel? De betekenis van de campus novel voor de wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis (Hilversum 2015) 67-80.

Maarten J. Aalders en Dick Kaajan,  'Romanfragment. Bernard van Bergen, Wat eeuwig zeker is ...', in Historisch Tijdschrift GKN december 2015, nummer 32.

Maarten J. Aalders, Een roman over het studentenleven aan de VU? Een correctie van A.Th. van Deursen, www.geheugenvandevu.nl