Zoeken

 

 

2020

'Een groot Nederlander. J.P.Ph. Clinge Fledderus (1870-1946), in: Acta Neerlandica 15 (2019)

DOI 10.36392/XXX

 

‘Twee vrienden van Hongarije. Henriëtte Kuyper (1870-1933) en Jan Clinge Fledderus (1870-1946)’, in: Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolyta Réthelyi (red.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020) 15-38

 

Maarten J. Aalders, Gábor Pusztai en Orsolya Réthelyi(red.), De Hongaarse kindertreinen. Een levende brug tussen Hongarije, Nederland en België na de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2020)

 

2019

 

'Een kennismaking met Jenő Sebestyén (1884-1950)', DNK 42 (2019) 163–180

 

De Nederlandse protestantse kerken onderweg naar het Verdrag van Trianon (1920), Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 42 (2019), no 90, 61-77

 

 

2019

 

Plaatsingslijst Archief Tjitze Baarda beschikbaar.

Zie  https://www.hdc.vu.nl/

 

 

 

2018

Bij het afscheid van George Harinck verscheen van mijn hand: ‘Tussen Jan Geelkerken en Jenő Sebestyén. Twee leerlingen van Abraham Kuyper’, in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet, Tussen Amsterdam en Kampen. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017 (Amsterdam 2018) 19-21

2018

Maarten J. Aalders és Orsolya Réthelyi (red.), De ‘kindertreinen’ – Voorwerpen en herinnering. Tentoonstellingscatalogus bij de workshop Migratie, literatuur en identiteit. De ‘kindertreinen tussen Hongarije, Nederland en Vlaanderen in de eerste helft van de twintigste eeuw / A ‘gyermekvonatok’ – Tárgyak és emlékezet. A Migráció, irodalom és identitás: A “gyermekvomnatok” Magyarország, Hollandia és Flandria között a huszadik század első felében című workshop kiállítási katalógusa (Budapest 2018)

2017

‘Hongaarse archivalia in de collectie HDC. Protestants Erfgoed’, DNK 40 (2017) no 87, 51-56

'Hongaars eerbetoon voor de jongste dochter van A. Kuyper. Op zoek naar een verloren borstbeeld’, DNK 40 (2017), no 87, 57-67

Boekbespreking Martine van der Wielen-de Goede, Oudegeest. Allen van één stamvader (Schoorl 2014), DNK 40 (2017) no 87, 77-78

'Henriette Kuyper en de Nederlandse Ambulance naar Boedapest', Historisch Tijdschrift GKN, nr 36, december 2017